(1) Katakanlah Aku berlindung di balik Zat Pengatur manusia  (2)  Aku bersembunyi di balik kuasa Maharaja manusia  (3)  Aku meminta pertolongan pada Sang Sembahan manusia (4) Dari kejahatan dan godaan waswas  yang terus mengganggu tanpa kenal waktu  (5)  Yang membisikkan kemungkaran dan angkara murka ke dalam hati manusia (6)  Yang ditiupkan oleh para penggoda si durjana