Kategori: Ilmu Hadis

Radikalisme dan Ideologisasi pada Tajuk Berita “Syiah Bukan Islam” dan “Syiah Aliran Sesat” pada Situs Arrahmah.com

Penelitian ini akan memfokuskan kajian padapenggunaan internet oleh kelompok Islam di Indonesiauntuk keperluan ideologisasi paham radikal terkait isuSyiah. Situs yang diteliti adalah Arrahmah.com, yangdipilih karena dianggap sebagai ikon paham radikalterkait isu ini. Hasil penelitian menunjukkan polaideologisasi dilakukan dengan secara rutin dankonsisten menurunkan berita-berita terkait komunitasSyiah yang difokuskan pada isu “Syiah bukan Islam”.Pada artikel dan pemberitan

Kitab Hadis Shahîh yang Pertama Kali Ditulis

Kitab Hadis yang pertama kali secara khusus membahas mengenai Hadis-hadis dalam kategori shahîh adalah kitab Shahîh al-Buk­hârî. Kerja al-Bukhârî itu kemudian diikuti oleh Muslim dalam karyanya, Shahîh Muslim. Dua karya inilah yang diyakini sebagai karya yang paling otentik, setelah al-Qur’an. Di antara dua karya itu, Shahîh al-Bukhârî mempunyai tingkat kesahihan lebih tinggi daripada Shahîh al-Muslim.