Menu Tutup

Penulis: Dr. Moch. Syarif Hidayatullah (Syarif Hade)

Pegiat dunia literasi dan penerjemahan. Pengkaji hadis, linguistik, naskah klasik, dan wacana media. Pengajar di Program Magister Fakultas Adab dan Humaniora. Ketua Program Studi Tarjamah FAH UIN Syarif Hidayatullah. Doktor Filologi Islam dan Analisis Wacana.

Curriculum Vitae Dr. Moch. Syarif Hidayatullah

Nama                                          : Dr. Moch. Syarif Hidayatullah, M.Hum Tempat dan Tanggal Lahir     : Pasuruan, 29 Desember 1979 Pekerjaan                                    : Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah…

Jumat Pagi

Jumat pagi kala itu Kembali ke masa lalu Mengingat insan berjilbab merah jambu Adakah yang lebih indah daripada kejujuran Mengakui kekalahan pada kenyataan Bahwa kau…